Prijava na seminarje

 

Polja označena z * obvezno izpolnite.

 

Seminar *
Kraj in datum seminarja *
Podatki o udeležencu
Ime in priimek *
Izobrazba / strokovni naslov *
Elektronski naslov *
Telefon
Spisek udeležencev, če prijavljate več oseb
Podatki o plačniku
Plačnik je (izberi) *fizična oseba    pravna oseba
Ime in priimek fizične osebe
Naziv organizacije
Ulica in hišna številka *
Poštna številka in kraj *
Davčna številka
Zavezanec za DDVda    ne
Kontaktna oseba
Elektronski naslov *
Kontaktni telefon *

 

Kotizacijo v višini       EUR sem plačal/a dne 
Izračunajte 11 + 3 * 

 

Natisni

 

 

Prijava
Izpolnjeno prijavnico pošljite vsaj štirinajst (14) dni pred pričetkom seminarja. Na seminar se lahko prijavite z elektronsko prijavnico ali po e-pošti info@shd.si
 
Plačilo kotizacije
Prosimo vas, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun društva SI56 0201 5025 6696 253, odprt pri NLB d.d. Potrdilo o plačilu prinesite na seminar. Predhodno plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Po seminarju vam bomo poslali račun.
 
Odpoved udeležbe in vračilo kotizacije
Če se seminarja ne boste mogli udeležiti, nam odjavo pošljite na info@shd.si. Pri odpovedi, ki jo bomo prejeli pet (5) delovnih dni pred izvedbo seminarja, vam bomo znesek kotizacije povrnili v celoti. Vračilo bo izvedeno po seminarju. Za kasnejšo odjavo ali v primeru neudeležbe na seminarju, kotizacije ne vračamo. 

 
Odpoved seminarja
Pridržujemo si pravico odpovedi seminarja najkasneje 4 (štiri) dni pred predvidenim začetkom, če se za izobraževanje ne prijavi potrebno število oseb oz. zaradi višje sile, o čemer bomo prijavljene pravočasno obvestili po elektronski pošti. Vplačila bomo vrnili na račun, s katerega so bila sredstva nakazana.